Người yêu cũ dạy bạn điều gì?

Người yêu cũ dạy bạn điều gì?

Phải có những bài học, bản thân mới trưởng thành. Phải trải qua chút đổ vỡ trong tình yêu, chúng ta mới có thể tự tin yêu thêm lần nữa và yêu "thông minh" hơn.